هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رفت ...

                  

                 

                          

                       رفت ...

                       مینیمال ترین  تراژدی  ِ  عالم  است ...

               

              

            

                

              

               

               

                    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱