هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

                         

                                 

                         به خدا  این  تنهائی  ِ  لعنتی  ِ  سنگین  را ...

                         تنهائی  نمی شود  تنهائی کرد ...

               

                         

                         

                      

                                   

                      

                      

                           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱