هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اشک ...

                

                     

                              اشک ...

                              چکیدن  ِ  سکوت  است ...

          

               

                

                 

                 

                  

                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱