هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سه گانه ( تری لوژی ) ...

                               

                                       

     گانه ی ِ اول :  حکمت

 

          به جان ِ خودم ...

          این که می گویند :

          " هر چیزی حکمتی دارد " ...

          حکمتی دارد انگار .

          و حکمتی است ...

          حکمت ِ بوسه ی ِ دلنشین  .

          " بوسه "  را که می دانی  ...

          همان که داغت می کند لعنتی .

          می دانی که ...

          قوانین ِ  ترمودینامیک  می گوید ...

                  -  من که باشم  بگویم  ؟! -

          که گرمای ِ این  بوسه  پخش  می شود .

          این است که اعضای ِ  بدنت  را ...

          همه را داغ می کند لا ِکردار .

          از حلقت  بالا می رود ...

          مغزت را گرم می کند ...

          از گلویت پائین می رود ...

          نفست را داغ می کند ...

          نای ات را می گیرد و پائین تر میرود ...

          سینه ات را  ...

                  -  آنجا که نفست تازه می شود را می گویم  -

                  -  آنجا که دلت می تپد را می گویم  -

          به آتش می کشد ...

          و اگر دلت  را  گرم کرد  و  تمام  ...

          " بوسه ی ِ دل نشین "  می شود لامذهب .

          حالا تو فکر کن ...

          اگر بخواهی گرمای ِ این بوسه را...

          از سینه ات پائین تر بفرستی ...

          تا برود آنجا که  هوس  داری  را  گرم  کند .

                   -  می دانی که کجا را می گویم  -

          خوب تو بگو ...

          این گرما ...

          برای رسیدن و گرم کردن ِ هوس دانی  ...

          مسیری به غیر از روده  خواهد داشت ... ؟

                  - توی ِ روده هم که همه می دانیم چی هست -

          این است  که ... 

          اگر فقط با یک بوسه ی ِ داغ  ...

          هوس دانی ات  هم  گرم  شد ...

          بدان که ...

          بی شک ...

          گرمای  این بوسه  را  ...

          ضایع کرده ای  و ...

          یک  خُرده ای  حتما ً ...

          به گ ُ...  کشیدی اش .

 

---------------------------------------

 

 

    گانه ی ِ دوم  :  تکیه کلام

 

         چند وقتی است که ...

         خوشحالم با این تکیه کلام ِ  ...

         " شاد زی " ...

         که در سیگار و اسپرسو  می خوانم .

         -  همان که نوشته ایمان دارد که شیزوفرنی دارد -

         -  همان که نوشته  شیزوفرنی ندارد -

         -  همان که دعا می کنم الان که این را می خواند در مود ِ خوبی باشد -

         انگاری ...

         قشنگ ترین آرزوی ِ دنیا را ...

         در دو کلمه خلاصه کرده اند و ...

         صادقانه تحویلت می دهند .

         نمی دانم ... ؟

         شاید من هم ...

         از این به بعد ...

         با کلامی ...

         مثل تکیه ِ کلامی ..

         بگویم :

         " پیش ِ منی " ...

         و می دانم ...

         که می دانی  ...

         " پیش ِ دلم " را می گویم .

         دنیا را چه دیده ای ...

         شاید این گانه ی دوّم ...

         یک دوستی خوب را در پی داشته باشد ...

         حتیّ اگر من اسکیزوفرنی داشته باشم ...

         و او شیزوفرنی نداشته باشد ...

         حتیّ اگر ...

         خیلی فرق داشته باشیم با یکدیگر .

 

-----------------------------------------

 

    گانه ی ِ سوم : هم خوابه ِ گی

 

        باور کن ...

        این موضوع که ...

        من ...

        از تو ...

        فقط ...

        لذت ِ هم خوابه ِ گی را بخواهم ...

        با این موضوع که ...

        تو ...

        به من ...

        فقط ...

        لذت ِ هم خوابه ِ گی را می دهی ...

        تومانی نهُ ریال ...

        فرق دارد به جان ِ خودم .

        قبول دارم که ...

        قطعا اولی یعنی ...

        خاک بر سر ِ من ِ حیوان .

        امّا ...

        دوّمی شاید  یعنی ...

        خاک بر سر ِ تو بی عُرضه .

        توئی که آن قدر ...

        خالی هستی از پُری ...

        که جز لذت ِ تن ...

        هیچ لذتی برای بخشیدن به من نداری .

        و  البته ...

        از آنجا که می گویند :

        " خلایق را ... هرچه لایق " ...

        بهتر است ...

        راست تر بگویم :

        دومّی هم  یعنی  باز ...

        خاک بر سر ِ من ِ بی لیاقت . 

                                              

                                                 

                                               

 

 

 

پی نوشت :

به خاطر این که این روزها از همیشه بی ادب ترم واقعا ً ازتون عذر می خوام .

                               

پی نوشت تر :

از خاکستر عزیز چون گانه اش بین دوتا گانه ی ِ بی ربط ِ عذر می خوام .

                                   

پی نوشت ترین :

گانه ی ِ سوم مخاطب خاصی نداره اما قسم که دلیل ِ تنهائی بعضی هاست .

                                           

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها :