هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مظلوم ...

                    

                          

                مظلوم  کسی  است  که  خدا  زور َ ش  از  او  بیشتر  است ...

      

          

              

              

              

           

                     

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱