هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی خبر ...

            

                          

 
 
                کسی که  نصیحت َت  می کند  " سر َت  را  یک  جوری  گرم  کن  ... "
 
                آتش  ِ  دل َت  را  ندیده ...
          
           
              
               
            
              
             
           
              
             
                 
                
                
               
               
                
                     
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱