هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

              

                           

                        درد  یعنی ...

                        رفتن  راه  ِ  چاره  باشد ...

                        از  بی چاره گی ...

            

              

                 

                  

                   

                        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱