هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پناه ...

               

                                 

                   اعوذ ُ بل اشک ِ من التنهائی ...

          

               

                   

                        

                   

                           

               

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱