هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بوسه ...

                 

                                     

                         بوسه هائی  که  مَست  نمی کنند ...

                         مَسخ  می کنند ...

          

               

                 

                

                     

                  

                         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱