هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یا رَب ...

              

                 

                                    

                               یار َم  نظر  ِ  تو  برنگردد ...

          

           

            

             

              

                   

                    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱