هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

صرف ِ افعال ...

                   

                        

                    کشید َم ...

                    کشیدی ...

                    کشید ... ،

                    می کشم ...

                    می کشی ...

                    می کشند ... ،

                    دارم می کشم ...

                    داری می کشی ...

                    دارند می کشند ... ،

                    خواهم کشید ...

                    خواهی کشید ...

                    خواهند کشید ...

                           .

                           .

                           .

                     درد ...

                     فارغ  از هرچه  ضمیر  و  زمان  ...

                     ما  را  صرف  می کند ...

          

             

                 

                         

                     

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :