هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تکرار ...

              

                           

                            امروز ...

                            همان  دیروزی  است ...

                            که  لباس  ِ  فردا  را  پوشید ...

         

             

             

                

                

              

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱