هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واحد ...

               

             

                  گستره ی  ِ  کائنات  را  با  سال  ِ   نوری  می سنجند ...

                  گستره ی  ِ   یآس  را ...

                  با  سال  ِ  دوری  ...

       

        

          

         

           

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱