هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بهتر ...

                   

              

                   دوست داشتن  خوب  است ...

                   داشتن  ِ  دوست ...

                   خوب تر ...

      

      

         

        

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱