هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رد ...

             

                 

              

                                صحن  ِ  یاد َم ...

                                گل آلوده ی  ِ  ردّ ِ  پائی  است ...

                                که  هرگز  نیامد ...

 

      

        

            

          

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱