هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عالی ...

                  

                                

                       اعیان بودن  خوب  است ...

                       عیان بودن  عالی ...

         

              

               

             

             

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱