هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بغرنج ...

             

                          

                       مایه ی  ِ  تاسّف  اینجاست  که ...

                       حرف های   ِ برای  ِ  گفتن ...

                       لزومن  حرف های  ِ  برای  ِ  شنیدن  نیست ...

         

             

              

             

                

             

                 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱