هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یادآوری ...

                 

                                   

                          خدا جان  ...

                          برای  ِ  مُردن  باید  زنده  بود ...

       

            

               

              

                 

                 

               

                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱