هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدای من ...

 

                      فرق می کند خدایم انگار ...

                      فرق می کند .

                      برای من ...

                      خدائی که نشسته و خدائی می کند ...

                      نمی ارزد به نیم پشیزی .

                     خدای ِ من دارد تکاپو می کند برای خودش ...

                     کامل تر میشود ...

                     کامل تر میشود ...

                     و باز هم ...

                     کامل تر میشود ...

                     از ازل ...

                     تا ابد .

                                        .

                                        .

                                        .

                    عینکم   را می زنم  ...

                    فکر می کنم ...

                    چرا دو عین ( چشم )  دارد  آدم... ؟ .

                                       .

                                       .

                                       .

                    به خدا چه مربوط  است که ...

                    این همه آدم دارند می میرند ... ؟

                    از فقر و بد بختی .

                    به خدا چه مربوط  است که ...

                    بعضی آدم ها ...

                    بوی ِ گند می دهند ... ؟

                    از دروغ و شهوت .

                    به خدا چه مربوط است ...

                    کار ِ این دنیا ... ؟

                                         .

                                         .

                                         .

                   عینکم   را می زنم  ...

                    فکر می کنم ...

                    چرا دو عین ( چشم )  دارد  آدم   ... ؟ .

                                       .

                                       .

                                       .

                    به خدا ...

                    خدا ...

                    حوا را  با   " ح "  نوشته بود ...

                    آدم کردش هوا .

                          با  "     دو چشم  "  خواندش ...

                    این آدم ِ لعنتی ...

                    تا دو چشم ( عین ) داشته باشد ...

                    مثل خودش ...

                    خیر سرش .

                                       .

                                       .

                                       .

                   عینکم   را می زنم  ...

                   فکر می کنم ...

                   چرا دو عین ( چشم )  دارد  آدم ... ؟ .

                                      .

                                      .

                                      .

                    خدای ِ من  ...

                    آدم را که آفرید ...

                    رفت  پی ِ  کامل تر شدن ِ خودش ...

                    تا  خداتر شود .

                    همین که خدا ...

                    دو  " عین "  به  آدم  داد ...

                    حجت را تمام کرد و ...

                    رفت .

                    رفته تا خداتر شود .

                آدم  اگر آدم  باشد  ...

                    همین دو " عین "  ...

                    " ع " ... ق ...  ل ...

                     با

                     " ع " ... ش ... ق ...

                     کافیست برایش ...

                     تا گلستان شود ...

                     این لجن زار ِ دنیا .

                                   .

                                   .

                                   .

                    عینکم   را می زنم  ...

                    فکر می کنم ...

                    چرا دو عین ( چشم )  دارد  آدم... ؟ .

                                                                          

                                                                    

                                                          

                                                                     

پی نوشت :  اگر میل به یک ارزش ، خوبی محسوب بشه ، میل به کمال از مصادیق کمال

                هست ... و باید در خدا که دارای همه خوبی هاست باشه ...

                                               

عکس رو  اینجا  ببینید .

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
تگ ها :