هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

برای من ...

      

          

               

                    من نیمه گم شده ندارم ... 

                    انگار تمام من گم شده ...

       

    

    

    

     

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸