هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

التماس ...

                  

                                 

                         نرو  ...

                         دردناک ترین  التماس  ِ  جهان  است ...

        

           

           

          

         

            

             

               

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱