هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پهلوان ...

 

                       اگر عشق  " دَ ل ی ل  "  نمی خواهد  ...

                       به خاطر این است که ...

                       عاشق  "  دِ ل ِ یَ ل دارد  و ...

                        پهلوان ...

                        از  شکست   نمی هراسد ...

                                                                           

                                                                        

.                      

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸