هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آبادی ...

                             

                    

                

                      چوپانی که  نی  داشت ...

                      کلی  ناله  داشت  ...

                      برای  ِ  خانواده ای  که  دیگر  نداشت ...

          

                   

              

                     

                   

                           

                     

                       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱