هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تورّم ...

                    

                             

                      جان  ارزان  شده  ...

                      ولی  ...

                      مرگ  خیلی  گران  تمام  می شود  ...

            

             

               

                  

                      

                   

                      

                       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱