هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کرخت ...

                        

                                         

                      کاش  جای  ِ این  که ...

                      زلزله  درد  به  جان ِ مان  بیاندازد ...

                      درد  زلزله  به جان ِ مان  می انداخت ...

          

             

              

                

               

                

                  

                   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱