هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قرب ...

                  

                                      

                    کسانی  که  می گویند  به  فیلان جای َم  ...

                    به  مقام  ِ  اطمینان  رسیده اند  ...

           

               

                       

                   

                         

                          

                           

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱