هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیلی دور خیلی نزدیک ...

                    

                                         

                        دور  یعنی  ...

                        هر  جائی  که  به  تو  نزدیک  است  ...

                   

                        

                            

                       

                             

                            

                                    

                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱