هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پارادوکس ...

 

                   چقدر عجیب است اگر ...

               تلاشم برای "  فرق داشتن  با  آن  "  ...

               تلاشی برای "  شبیه شدن  به  این  "  باشد  ...

               حتی شبیه ِ خدا شدن  ...

               به گمانم  ...

               برای فرق داشتن   ...

               فقط کافیست  ...

               با خودم  ...

               فرق نداشته باشم  ...

                                                                

                                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸