هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدابیامرز ...

                     

                                   

                       -  کی  مُرد ... ؟!،

                      +  چند سالی هست ... ،

                          دیروز به طور ِ  رسمی  دفن ِ ش  کردیم ...

       

               

                   

               

                          

               

             

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱