هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلا بدور ...

                        

                               

                          ولله  که  اینجا  ...

                          هر که  در  این  بزم  مُقرّب تر  است ...

                          جام  ِ  طلا  بیشتر َش  می دهند ...

          

                   

                            

                                  

                             

                                  

                                      

                

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱