هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بد بخت ...

                   

                             

                         عاشق ...

                         سعادت  ِ  عادت  را  ندارد ...

         

              

                        

                    

                 

                        

                 

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱