هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تصحیح ...

                     

                                   

                          من  که  باشد ... ؟! ،

                         یا  تو  اسمهُ  دوا  و  ذکرهُ   شفاء ...

           

                 

                             

                     

                          

                            

                     

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱