هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دستور زبان ...

 

                    چه حس ِ مبهمی  است ...

                    وقتی می فهمی  ...

                    "  تو  "  ...

                    "  کسی  "   بوده ای  ...

                    چون  ...

                    کسی    "  نبوده  "  ...

                    و  "  تو  "  ...

                    فقط یک ضمیر بوده ای  ...

                    نا مخاطب ِ  حاضر ...

                    بدلی  نامتجانس  از ...

                    بی بدیلی اول شخص ِ غائب  ...

                    تا ...

                   قاعده ی ِ جمله نویسی  ...

                   در عبارتی عاشقانه ...

                   رعایت شده باشد ...

                                                          

                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :