هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تعلیق ...

                          

                         

                        تعلیق  یعنی  این  که  ...

                        برای  ِ  مُردن  جوان  باشی ...

                        برای  ِ  زنده گی کردن  پیر ...

             

             

               

                  

                 

                  

                  

                 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱