هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیوانه از قفس پرید ...

                        

                       

                                      دیوانه  ...

                                      از  نفس  بُرید ...

                  

                                    

                             

                          

                           

                                

                               

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱