هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مغلوب ...

                  

                                      

            به صلیب  ِ  خدا  مصلوب َم   ای  دوست ...

         

          

          

           

             

            

              

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱