هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حبل ...

                  

                             

                             واعتصموا  را ...

                             به  ریسمان  ِ  الهی  چنگ زدیم   و  او  ...

                             به  دل  ِ  ما ...

          

                                     

                                       

                                   

                                          

                                

                                                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱