هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غم ...

               

                                

                              شب های  ِ غم ...

                              فردا  ندارد ...

            

          

               

             

                     

                   

                  

                    

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱