هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دستور زبان ...

                    

                                      

                    با  اغماض  ِ  دستور زبانی  لطفا  اگر  بخوانید  ...

                    احوال  ِ  من  کاملن  شده  زنده گی  ...

                    به جیم  ِ  فاء ُ الفعل  ...

       

         

                    

              

                      

                     

                

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱