هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

برنامه ...

                      

                                       

                             در این  زنده گی  ِ  اتفاقی ...

                             مرگ  کاملا  حساب  شده  است ...

                         

                                    

                         

                                        

                                        

                                           

                                    

                          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱