هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سیاست ...

                                   

                                

                          

                                 در ...

                                 سیاست  ِ  دیوار  است ...

           

                 

                     

                     

                       

                      

                   

                       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱