هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آدم ها ...

                         

                        

                             آدم ها  دو  دسته اند ... ،

                             رفته ها  ...

                             عاشق ها ...

              

                 

                 

                  

                

                   

                          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱