هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاریک و سرد ...

       

    

  

         نه عمق اقیانوس‌ها که نور شکسته باشد ، که تاریک‌ترین جای جهان عمق چشم‌های

         زنی‌ست که غرورش شکسته باشد. نه قطب که زمین به نور تمایل نداشته باشد، که

         سردترین جای جهان، آغوش زنی‌ست که به مرد تمایل نداشته باشد ...

      

          

        

       

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦


درد ...

         

        

          

          

               می‌رسی به جایی که خسته‌گی‌ات هم از خسته‌گی درد می‌کند ...
     
     
       
         
        
          
          
        
       
         
        
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٦


بی‌دلیل ...

         

         

           

              

                هرکس دلیلی دارد و به دلیل توست که من دلیلی ندارم ...
     
         
             
          
         
            
          
            
            
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦


ماه‌ی ...

   

  

     

             ماهی قرمز ِ کوچولو که مُرد تُنگ از غصه شکست و آب هم از غم آن‌قدر ریخت که

             ابر شد. همین‌ست که تُنگ‌های خالی همیشه خواب می‌بینند از ابر ِ آسمان، هفت‌رنگ

             ماهی می‌بارد ...

    

    

    

     

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٦


انتخاب و منتخب ...

                   

         

          

                   عشق در تفاوت است. که  بر گزیده‌ایم یا ...

                   برگزیده  ایم ...

     

       

     

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦


مقصر ...

         

        

       

                        آدم تقصیر خداست ...

     

     

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٦


درست ...

         

        

            

       آدمی که اشتباه می‌کند ماهیتی شبیه به ماهیتی دیگر را انتخاب می‌کند . شبیه‌ ، شبهه و

       اشتباه می‌آورد.همین‌ست که پای تو که در میان باشد آدم هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. غلط

       می‌کند امّا اشتباه نمی‌کند. هیچ‌کس شبیه تو نیست. هیچ‌کس شبیه تو نمی‌شود ...

    

        

        

        

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦


پیر ...

            

            

           

                   فرق آدم‌ها در این‌ست که تقویم پیرشان می‌کند یا تقدیر ...

        

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦


آتش در گلستان ...

        

          

          

           

                     وااای از گلستانی که میان آتش تن‌ت داری ... ،

                     لعنت ِ خدا بر ابراهیم‌ت ...

             

               

           

            

           

                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦