هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

والقلم ...

        

        

           

             هیاهو که باشد، گوش شنوا که نباشد، قلم آبروی کلام را می‌خرد. تا چشم جور

             گوش را بکشد. وقتی‌ قلم به اکسیر ِ سکوت زنگِ صدا را به زر ِ انشا جاودانه

             می‌کند. تا به جادوی قلم چشم‌ها در سکوت بشنوند ...

      

         

        

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦


به در ...

    

    

               

           گره‌ بر سبزه برِ خلق خوش‌ست وُ برِ من ... سبزه‌رو نازرُخ‌ی با گره‌ای بر موی‌ش

    

    

    

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦


غیر ...

                  

      

            

                                   در قلب من ...

                                   جای تو، بی‌جای غیر توست ...

       

              

        

         

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦