هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زخم ...

      

      

         

                      میان زخم‌های دل، کاری‌تر از زخم ِ امید نیست ...

     

         

       

         

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥


هیچکده ...

     

         

        

       سلام . ممنون میشم اگر این رو هم داشته باشید . البته نوشته های همین جا هست ...

https://telegram.me/hichkadeh

         

        

      

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٥


دل‌تنگی‌ ...

    

     

       

           تنهایی آدم را دیوانه می‌کند. اگر دیوانه‌گی نیست پس چطور بعضی دل‌تنگی‌ها آن‌قدر

           برای‌ت شیرین‌ می‌شوند که اگر چند وقتی به سراغ‌ت نیایند دل‌تنگ‌شان می‌شوی ؟!.

           دل‌تنگ ِ دل‌تنگی‌ . شرح ِ حال ِ دیوانگی . می‌گردی میان ِ انبوه ِ دل‌تنگی‌های ‌ریز و

          درشتی که همه‌ی وجودت را گرفته ، پیدایش می‌کنی . به دل می‌گیری‌اش و دل‌ت باز

          می‌شود از این دل‌تنگی ... ،

          دل‌تنگی‌ . دل‌تنگی‌ ِ یک دل‌تنگی . دیوانه‌گی . تو امّا بخوان تنهایی ...

    

    

   

    

  

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥


بی‌پایان ...

      

        

          

          غم اگر به‌‌ آن‌جا برسد که از چشم‌ها خوانده شود دیگر نقطه‌ی پایانی نخواهد داشت .

          هزار بار هم که نقطه‌ی اشک در پایان آن بگذاری از سطر چشم‌ها خواهد افتاد ...

  

    

   

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥


محتاج ...

         

         

             

       می‌رسی به‌جایی که محتاج لمس یک تن می‌شوی. بی‌هیچ شیله‌پیله‌ای از هوس . اصلا

       آن‌قدر این احتیاج مهیب می‌شود که از ترس ِ هیبت‌ش هوس از سر ِ آدم می‌افتد. آن‌قدر

       که انگار پوست تن ِ آدم خشک می‌شود. تَرَک تَرَک می‌شود. مثل خاک ِ تَف‌دیده‌ ... ،

       تن ِ َتف‌دیده ...

      

      

     

      

     

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥


خاطره ...

         

        

                

                                     واحد خاطره تو در ثانیه است ...

     

        

         

       

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


کاش ...

           

       

          

             کاش می‌شد پنجره‌ای را باز کرد و دل را تکاند توی باغچه‌ای زیر آن. کاش

             گنجشک‌ها از برچیدن انبوه ِ خرده‌ دل‌تنگی‌ها سیر می‌شدند ... ،

             نه پنجره‌ای هست، نه باغچه‌ای نه گنجشکی . انبوه ِ خرده ‌دل‌تنگی امّا ...

             چقدر هست، چقدر هست ...

      

      

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


شور ...

        

             

        

        دل‌م چنان هوس یک مزه‌ی شور کرده که انگار عطش ِ شوری دارم.عجیب است.

        شوری خودش عطش می‌آورد امّا عطش داشته باشی برای شوری . آدم یاد ِ عشق

        می‌افتد . که درد است. که تسکین است. که آدم‌ها درد ِ عشق دارند. که انگار عشق ِ

        درد دارند . که انگار درد ِ تسکین دارند برای تسکین ِ درد ... ،

        مزه‌ی اشک چقدر شور است ...  

       

       

         

         

         

           

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


تاریک ...

         

          

              

          ترس از تاریکی، ترس از ناشناخته‌هاست. ترس از آن‌چه در تاریکی نادیدنی‌ست.

          ترس ِ تنهایی هم ترس از تاریکی است. تاریکی ِ تنهائی . امّا این ترس، ترس ِ از

          ناشناخته‌ها نیست . ترس از تاریکی ِ تنهائی ، ترس ِ ناشناخته ماندن است . انگار

          تاریکی ِ تنهائی فقط آدم تنها را در بر می‌گیرد و تنها اوست که دیده نمی‌شود . او

          دیگران را می‌بیند امّا تاریکی ِ تنهائی چنان او را در بر گرفته که هیچ‌کس او را

          نمی‌بیند . هیچ‌کس او را نمی‌بیند . تنهایی ترس از تاریکی‌ست ...

        

          

        

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


پناه ...

              

         

          

             

        تنهایی خیلی ترسناک است. آدم را خیلی می‌ترساند. امّا گاهی هم ترسنا‌ک‌ترین کارها

        از آدمی که خودش خیلی ترسیده  سرمی‌زند ... ،

        تنهام . خیلی ترسیده‌ام. ترسناک شده‌ام. ترسیده‌ی ترس‌‌ناک... ،

        پناه کجاست از این ترس و از این خودم ... ؟

         

           

          

         

        

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥


بی‌جواب ...

          

        

                

       تفاوت آدم‌ها در جوابی نیست که به آن رسیده‌اند. در سوالی‌ست که از آن پرسیده‌اند ...

        

          

        

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥


من ...

  

    

      

          این حجم از دل‌تنگی وحشیانه‌تر از ذاتِ تنهایی‌ست. نه . این تنهایی نیست... ،

          این بی‌تویی است. من بی‌تو ام. من بی‌تو ام ...

    

    

    

   

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥


عشق ...

          

        

               

                   حالا خوب است که هستی و این‌همه نیستی. ببین اگر نبودی چقدر نبودی ...

   

        

         

       

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ آذر ۱۳٩٥


بی حال ...

         

        

         

                    تنهایی کاری کرده که آینده هیچ‌وقت سراغ من نمی‌آید. می‌‌آید و یک‌راست

                    می‌رود پیش گذشته‌ام ...

     

       

     

     

       

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳٩٥


نفر ...

          

          

                        یک نفر آدمم، هزار نفر تنهام ...

         

        

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥


باران ...

    

   

        

                    کفش‌های تا به تا، شانه‌های تا به تا ... ،

                    باران بالای چتری که روی سر دونفر را پوشانده می‌خندد و می‌بارد ...

     

      

      

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥