هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهایی ...

         

      

              

                  آدمِ تنها مثل ماه می‌ماند. هیچ‌کس روی ِ همیشه تاریک‌ش را نمی‌بیند ...

    

       

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥


حسرت ...

   

  

 

   

               باید همین‌طور ساکت بنشینم . آخر میان این همه حسرت چه کسی حسرت ِ

               بوسه را باور می‌کند ... ؟

  

   

   

    

     

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥


بایر ...

          

         

           

                                   خشکیدم از بی‌عشقی ...
     
        
        
                    
                              
                       
           
            
           
                
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥


گزاره ...

            

          

                 

          این‌که هوا سرد است با این‌که تن‌م گرم نیست خیلی فرق دارد . فرقی از ادبیّات تا

          ابدیّات. هوا سرد است گزاره‌‌ای اخباری‌ست امّا ...

          تن‌م گرم نیست گزاره‌ی تنهایی‌ست ...

        

          

          

         

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥


حرف اضافه ...

     

       

       

            

     تنهایی نقطه‌ی افتراق آدم‌هایی‌ست که در زندگی جا می‌افتند یا از زندگی جا می‌افتند ...
       
         
         
        
      
       
     
      
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥


حرف و عمل ...

          

          

         

             

               فرق روشنفکر و متفکّر در این‌ست که روشنفکر می‌گوید از آن راه برو ...

               متفکّر می‌گوید از این راه بیا ...

        

         

         

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥


خاطره ...

  

   

  

  

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست. خاطره‌‌های لعنتی‌ای

         که نمی‌‌‌توانی ، نمی‌خواهی، آن‌ها را با سیل گریه بشویی یا با دست بی‌خیالی پاک کنی.

         انگار که آن خاطره بالاتر از مسیل ِ سیل اشک نِشسته باشد، نشانده شده باشد . انگار

         که درون ِ آن تنگنای دل که خاطره در آن جا ناخوش کرده دست ِ بی‌خیالی نمی‌رود ،

         دست ِ بی‌خیالی نمی‌بَری . تو بگو استیصال. تو بگو دیوانه‌گی ... ،

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست ...

   

     

   

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥


عشق ...

        

        

          

           

                           رفته‌ای و تنهایی تا خود ِ خدا رسیده ...
   
   
   
     
  
   
    
      
     
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥


من ...

        

        

            

                        آن‌چنان دل‌تنگ‌م که ابر ،‌ آن‌چنان مردّد که باد ...

                        آن‌چنان خسته‌ام که صبر ، آن‌چنان مانده‌ام که یاد ...

    

     

     

      

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥


من ...

   

   

        

       وقتی گذشته مثل زخمی عمیق روی صورت باشد ، وقتی گذشته مثل لَنگی ِ پا ، یا لمسی ِ

       دست باشد چطور می‌توان گذشته را با خود به آینده نبرد ... ؟

   

    

   

   

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥


آمین ...

          

       

               

                          خدا تو را به سر هیچ‌کس نیاورد ... ،

                          الهی به حقِّ خودش خدا تو را فقط به سر من بیاورد ...

      

        

        

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥


شانس ...

       

       

          

          شانس همان‌ست که با شاه‌کلید قفل در خانه‌ی بعضی‌ها را باز می‌کند و وارد می‌شود

          امّا با پاره‌سنگ شیشه‌ی پنجره‌ی خانه‌ی بعضی‌ها را می‌شکند و فرار می‌کند ...

      

       

       

      

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥


تقدیر ...

       

     

       

       

                       تنهایی را خدا می‌گرید و مقدّر می‌کند ...

   

   

       

       

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥


تصمیم ...

       

        

          

         کاش یکی از ما زودتر به تصمیم‌ش برسد . یا مرگ به من ، یا من به زندگی ...

   

       

      

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥