هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ماه ...

       

       

         

       

            در ذهن ِ تاریک ِ من خیال ِ تو از جنس ماه است . انگار گرد‌پاره‌ای روزن ِ

            نور، روی پارچه‌ی بدسیاه ِ شب ...

     

      

      

      

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳٩٥


لازم ...

         

       

              

                   تو حتّی برای نبودن‌ت هم لازم‌ی . بی‌تو بدون تو خیلی سخت است ...

        

        

         

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٥


تنهایی ...

   

    

       

        وقتی همه‌ی راه‌ها بن‌بست باشند تاریکی مطلق مایه‌ی امیدواری‌ست ...

   

    

     

   

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥


پرت ...

        

       

           

                    نبودن‌ت همه‌جا را گرفته ... ،

                    هرجا، هرچقدر هم حواس‌م را پرت می‌کنم بازهم می‌افتد کنار نبودن‌ت ...

      

      

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ مهر ۱۳٩٥


خسته ...

            

       

           

                خسته‌ام از این حرف‌های دو پهلوی ِ تنهائی. کاش تو پهلوی من بودی ...

      

       

         

        

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٥


تو ...

          

         

            

                       به جود و وجود ، کم از تو بسیار و بسیار از تو کم ...

    

        

      

       

      

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥


من ...

       

       

         

         

                          گاه چه دل خوار شود ... که آن‌چه دل‌خواه شود

          

     

      

         

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥


شوریده ...

   

  

      

                      شورید‌ه‌گی یعنی فکر کردن به تو برای به تو فکر نکردن ... ،

                      پناه بردن‌ به خیال ِ بودن‌ت ...

                      از چنگ ِ سرسام ِ نبودن‌ت ...

  

   

   

  

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥


رضایت ...

        

        

            

       فکر کردن به تو مثل کندن خون‌دلمه‌ی خشکیده‌ی روی زخمی است که دل برداشته .

       دردش آرام می‌گیرد به قطره خون تازه‌ای که از آن می‌چکد . که هنوز زنده است ...

     

         

       

          

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٥


صفت تفضیلی ...

        

         

             

               " باهم‌ و تنها‌ " . بی‌هم و تنهاتر ...

       

       

         

        

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥


عشق ...

          

         

                 

                                تن‌ت به ناز حبیب‌ت نیازمند باد ...

         

       

         

       

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٥


حسرت ...

         

        

              

              حسرت حریص نیست . دل را تکه‌تکه به دهان می‌برد ، سر ِ صبر می‌جَوَد و

              به ‌آرامی می‌بلعد ...

         

         

         

       

       

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ مهر ۱۳٩٥


پُر کار ...

          

         

                

              کار تو نیامدن است و کار من انتظار . و چقدر کار روی سرمان ریخته ...
    
     
      
      
      
      
     
        
       
.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۸ مهر ۱۳٩٥


تنهایی ...

    

    

       

             تنهایی انگار شوربای خیال و واقعیت است . ملغمه‌ی غریبی از دل‌گرمی و

             دل‌سردی . بدل از امید و یاس . مثل هرزه‌گردی ذهن میان خواب و بیداری ... ،

             که نمی‌دانم نیامده‌ای هنوز ... ؟

             یا دیگر رفته‌ای ... ؟

    

    

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥


پاییز ...

         

        

         

       

                 خاکستری ِ درهم ِ آسمان ... ،

                 عریانی درخت‌های نجیب ... ،

                  یا مرگ ِ دسته‌جمعی برگ‌ها ... ،

                  حالا فصل این بهانه‌هاست ... ،

                  فصل ِ بهانه‌هایی که می‌توان برای گریه‌های بی‌بهانه‌ جور کرد ... ،

                  فصل ِ گریه‌های بابهانه ... ،

                  فصل گریه‌های بی‌بهانه‌ی بابهانه ...


          

           

      

        

       

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ مهر ۱۳٩٥