هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاکستر ...

         

         

                   

              آتش ِ تنهائی همه‌ی وجود آدم را شعله‌ور، امّا آدم را سرد می‌کند ... ،

              آتش ِ تنهائی، زیر ِ خاکستر غم، آدم را حال‌به‌حال سردتر می‌کند ... ،

              آتش ِ زیر خاکستر که نه ، انگار خاکستر زیر خاکستر ...  

          

         

        

          

          

          

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٥


راه و بی‌راه ...

      

          

                

                  تنهائی یعنی جز تو راهی نداشتن امّا به تو راهی نداشتن ...
       
       
     
     
    
     
     
        
      
      
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٥


دل‌تنگی ...

              

           

            

             دل‌تنگی بوی برگ‌های نیم‌سوخته‌ی ته حیاط مدرسه‌ای قدیمی در یک روستای

             دور افتاده‌ست که تنها معلم‌ش پای تخته‌سیاه به شهر بزرگ فکر می‌کند ...

        

        

      

       

          

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٥


بدر ...

   

     

           

    اگر به انبوه ابر آسمان ابری می‌شود، این‌چنین‌که ماه‌ رخ نموده امشب آسمان ماه‌ی است ...
    
     
    
     
    
    
    
    
    
  
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٥


خاطره ...

    

    

     

                       تنهایی ِ من یعنی تمام خاطراتی که دارم با تویی است که ندارم ...

    

     

    

    

   

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٥


ناکافی ...

       

       

        

                          چقققدر دل‌م عشق را می‌خواهد و ...

                          چققققدر دل ِ عشق مرا نمی‌خواهد ...

      

     

      

       

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥


ادبیات ...

          

        

              این چه ادبیاتی است ... ؟،

              برای ربط دادن ِ " من و تو " این واوِ لعنتی بی‌‌ربط‌ترین حرف ربط ِ دنیا و ...

              برای همراهی " من با تو " ، با  که نه ، من حرف ِ اضافه‌ام ...

      

        

        

       

       

      

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥


آدم ...

 

       

       

                بی‌چاره آدم . در به‌دنیا آمدن و از دنیا رفتن خودش هیچ دستی ندارد ...

                امّا پای‌ش بدجور گیر است ...

     

     

     

     

 

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥


غم‌زده ...

         

         

             

               نفس بکشم امتداد گردن‌ت را و این روحِ غم‌زده غم‌زدائی شود ...

           

        

     

        

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥


دونفره ...

   

    

      

                     تنهائی ِ دونفره خیلی تنهائی‌تر است ...

    

     

    

     

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥


بد ...

    

    

      

      کسی که می‌گوید تنهائی خوب است یا نمی‌داند تنهائی چیست یا نمی‌داند خوب یعنی چه ...

    

     

    

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٩ شهریور ۱۳٩٥


شاید ...

    

    

     

                     تو را قسم ...

                     به له‌له ِ انتظار، به مستی ِ خیال ، به خماری ِ دل‌تنگی ، به نشئه‌گی گریه ... ،

                     باش ... ،

                     قدر یک شاید ...

    

     

    

   

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥


عطش ...

    

    

      

    

                  وقت ِ بی‌بارانی‌ چشم‌ها جورِ ابرها را می‌کشند ... ،

                  این زمین ِ تشنه بی‌رحم‌تر از صبوری بر عطش است ...

   

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥


دچار ...

          

        

          

                          به تو دچارم . تنهاییِ مزمن، دل‌تنگی ِ حاد ...
      
       
         
          
         
        
       
            
     
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥


زند‌ه‌گی ...

        

          

            

          آن‌چه مرگ را حسرت‌بار می‌کند نیست‌شدن آدم زنده نیست، که نابود شدن فرصت

          زند‌ه‌گی است . وقتی فرصت زنده‌گی از دست برود دیگر زنده بودن معنائی ندارد .

          درست مثل صف جنازه‌هائی که به خاطر کثرت، معطل غسل و کفن و ثبت دفن‌اند 

          و هنوز به طور رسمی مُرده به حساب نمی‌آیند . فرصت زنده‌گی که از دست رفت

          آدم فقط مرده‌ی غیررسمی است . حتی اگر صد سال دیگر هم زنده بماند . و کیست

          که نداند فرصت ِ زند‌ه‌گی یعنی فرصت ِ عاشقی . آن وقت است که دیگر حتّی برای

          مردن هم دیر است . همین است که اگر هیچ‌وقت برای زنده‌گی دیر نیست امّا گاهی

          حتیّ برای مُردن هم دیر است . گاهی حتیّ برای مُردن هم دیر است ...

       

          

         

        

        

  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥


تو ...

           

         

                      

                      تو اصل مطلب‌ی . باید یک‌راست سراغ تو آمد ...
    
     
       
      
       
      
         
       
.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥


خلع ِ کلام ...

      

        

               

                تنهایی یعنی اگر دو سه تا کلمه را از آدم بگیرند آدم لال‌مانی بگیرد . مثل

                کلمه‌ی دل‌تنگی، مثل کلمه‌ی بغض، مثل کلمه‌ی خیال. این کلمه‌ها را که از

                آدم تنها بگیری دیگر هیچ‌چیز برای گفتن، برای نوشتن ندارد . این کلمه‌ها

                را که از آدم تنها بگیری خلع ِ کلام می‌شود ...

      

      

      

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥


باران ...

      

      

           

                            بوی باران می‌آید امّا خبری از باران نیست ... ،

                            حالتی مسخ‌کننده‌ ، شبیه خیال ِ نازنین‌‌ی که نیست ...

       

          

         

        

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥


خسته ...

   

  

   

                         ایستادن پا نمی‌خواهد . نا می‌خواهد ...

  

   

    

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥


خبر ...

          

            

               

       ای هستی ِ تو هست‌تر از هرچه‌که هست  ...  وی منزلت‌ت نمــــوده هــــر بالا پسـت

       زیــــرک‌دل من به هیـــــچ غـــم پای نـداد  ... جــز دامِ غـــم‌ت که دل ز آن دام نرسـت

        

       

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥


تهدید ...

        

       

            

         

                       می‌خواهم طوری‌که هیچ‌کس باخبر نشود برای‌اش بنویسم  :

                       طوری از دوست‌ داشتن‌ات خواهم نوشت که عالَم و آدم باخبر شوند ...

     

     

     

 

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥


هستی ...

        

      

          

          بی‌هوده می‌کوشی به نیستی . هستی این نیستی بسیار هست‌تر از هستی است ...

        

     

     

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٥


دل‌تنگی ...

         

         

          

           اندازه‌ی دل‌تنگی آدم‌ها به دوری است . آدم‌هائی که به همین نزدیکی دل‌تنگ‌اند

           و آدم‌هائی که خیلی دور دل‌تنگ‌اند . دل‌تنگی به اندازه‌ی یک قدم یا دل‌تنگی به

           اندازه‌ی یک‌سفر . خیلی نزدیک ، خیلی دور ...

           دل‌تنگ‌ام ... ،

           انگار قدم‌به‌قدم ... ،

           انگار قدم‌به‌قدم از دورترین سفر ِ دنیا ...

         

        

     

       

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥


تن‌دادن ...

            

          

                   

           هیچ‌چیز مثل عبارت ِ تن‌دادن نمی‌تواند حسّ ِ حقارت ِ آدم را بیان کند . آدمی که به

           کاری تن می‌دهد انگار تن‌فروشی است که روح‌ش دیوانه‌وار در پی گسستن زنجیر

           اسارت از نجس‌زار کالبد اوست. عصیانی بی‌سرانجام که سرانجام فقط جنون روح

           را در پی خواهد داشت . تن‌داده‌‌ی خلیده‌روح ... ،

           تن‌داده‌ام به زنده ماندن ...

          

          

         

         

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥


تنهائی ...

        

    

       

                          تنهائی یعنی کسی به فکر آدم نمی‌خوابد ...

    

    

    

    

 

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥


لطف ...

     

    

        

                   ای عشق ز آتش‌ت چرا غم ؟ ... روشن کند ار خَمُش چراغم    

                   من پـای دلــم سـوخته از غم  ... لـطفـی بنــما بیـــــا ســراغم

    

     

     

    

    

  

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥