هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خطر ...

        

         

               

                       خطر‌ناک‌تر از متکلم‌ّ وحده بودن ، متفکرّ وحده بودن است ...

     

    

     

    

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥


ضرر ...

         

          

                   

                               به نفع دنیا نیستم ...

      

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥


دل ...

         

          

                  

                      ترسیده آن‌قــــدر از عشق ِ ناکس ... دائــم به نالــــه گویــد : مرا بـــس

                      گویم : دل ِ من همراه شو؛ لیـک ... من یک‌ قدم پیش، دل صد قدم پس

      

       

       

     

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥


تو ...

      

      

          

                تو آن شکیّ که هزار بار اطمینان‌بخش‌تری از یقین ...

     

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٥


عشق ...

   

  

    

                          ندیده‌ی آشنا . مکرّر دیده‌ی غریبه . عشق ...

        

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥


من ...

        

      

           

         چنین دور ...

         انگار من همان‌م که عشق هنگام تلاوت آیه‌ی چشم‌های‌ت از شرّ ِ من پناه می‌جوید ... ،

         که  اَعوذُ به‌آرام نگاه‌ت مِنَ‌المَن ...

     

        

     

         

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥


زیبا ...

      

     

               

                      مثل شرابی ِ مو به روشنی ِ پوست ... ،

                      مثل ِ کشیدگی ِ سُرمه به انحنای چشم ... ،

                      بعضی زخم‌ها انگار به دل ِ آدم خیلی می‌آیند ...

      

      

       

    

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥


بی‌امید ...

          

         

         

               این حجم حسرت و دل‌تنگی از ناامیدی نیست ، از بی‌امیدی است . ناامیدی

               یعنی هیچ امیدی نیست . دل‌سردی از فقدان . بی‌امیدی امّا یعنی امید هست

               و نداری‌اش . دل‌‌‌‌آتش‌ از حسرت ِ نارسیدن . دل‌تنگ از تنگنای دوری ...

        

         

       

             

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٥


قصّه ...

        

       

        

         تنهائی غصّه‌ی قهرمان نبودن است . غصّه‌ی قهرمان ِ قصّه‌ی کسی نبودن ...

     

       

         

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥


تجربه ...

        

         

         

               میان اتّفاق‌هائی که آدم در زندگی‌اش تجربه می‌کند گاهی اتّفاقی هست که

               آن‌چنان تمام ِ زندگی او را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد که گوئی نه آن

               اتفاق تجربه‌ای در زندگی ، که انگار زندگی تجربه‌ای در آن اتّفاق بوده ...

     

     

       

      

            

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٥


ممکن ...

         

        

           

                  تحمّل ِ درد ِ جدائی ناممکن به نظر می‌رسد امّا گاهی درد ِ باهم‌ماندن آن‌قدر

                  زیادتر است که آدم‌ها تحمّل ِ درد ِ جدائی برای‌شان بسیار ممکن‌تر است .

                  جائی که ناممکن ممکن می‌شود ...

     

     

      

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥


دل‌تنگ ...

    

   

     

                دل‌تنگ‌م . انگار امّا کسی هم در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است ...

                که انگار کسی در دل ِ کس ِ دل‌تنگ ِ در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است . که انگار ...

                من انگار هزار کس دل‌تنگ‌م ...

   

    

    

   

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥