هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

          

          

             

                شاید آن عمر که رفته‌ست به تن برمی‌گشت

                                                  جوی اگر بار دگر ز آب ِ روان  تر می‌گشت

                نخورم حسرت آن آب که رفته‌ست ز جوی

                                                  کاش هر بوسه که می‌رفت به لب برمی‌گشت

     

       

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥


بی‌جا ...

      

      

        

          دل‌م که باید پیش تو باشد امّا در سینه‌ی خودم‌ دارد می‌تپد. سرم که باید روی سینه‌ی تو

          باشد امّا بارِ سنگین شانه‌ی خودم‌ شده. دست‌م که باید در دست تو باشد امّا ستونی شده

          بر چانه‌ی بی‌حوصله‌گی‌ خودم. هیچ چیز سرجای خودش نیست ...

    

       

      

     

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ اسفند ۱۳٩٥


انتظار ...

            

       

             

                می‌شود چشم بر همه‌کس بست. وقتی بشود چشم بر تو باز کرد ...

     

      

     

       

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۳ اسفند ۱۳٩٥


آرامش ...

       

     

           

        

                    تنهایی یعنی روی آرامش را ندیدن . روی ‌‌آرام‌ش را ...

       

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥


فال ...

              

          

                 

               مثل آن‌زمان که نیّت عشق می‌کنی ... تو دلهُره‌ی بازکردن فال حافظی

   

       

     

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ اسفند ۱۳٩٥